KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi

Detay

Misyon-Vizyon 

 Kahramanmaraş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yürüttüğü eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerinde; evrensel ve etik değerlere uyan, bilgiyi kullanan ve yeni bilgiler üreterek bunları yayan, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısında ve içinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, rekabetçi şartların ve bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu koşullarda kendisini yaşam boyu eğitime hazırlamış ve yabancı dile hâkim Diş Hekimleri yetiştirmeyi ve güçlü sağlık kadrosuyla topluma üst düzey sağlık hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.                                                                                                                                                                                                 Kahramanmaraş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi etkinliklerinde uluslararası düzeyde kabul gören mükemmelliğe ulaşmak için, akademik ve etik değerler çerçevesinde pozitif özgür düşünceye sahip çıkan, bilimin üstünlüğüne inanan, eğitimde öğrenci merkezli olan ve çalışanlarının mutluluğuna önem veren, hasta memnuniyetini ön planda tutan, aynı zamanda dış paydaşlarıyla uyum içinde çalışma ve hizmet anlayışını benimsemektedir. 

...